?> AksjeKlubben Locks And Stocks

 

Locks And Stocks Aksjespareklubb

Velkommen til Locks And Stocks websider!

Jeg vil etter vært skrive historien til Locks And Stocks og hente frem historikken for klubben våres.

Ellers har ikke Locks And Stocks hatt opptak av medlemmer fordi andels prisen våres er så alt for høy og det har jo stort sett bare vært nedgangs tider fra vi startet i 1999, det vil på det rene være meget usansynelig med opptak av medlemmer som også krever 2/3 flertall fra vi 7 som er igjen, se vedtektene,
Dette vil i teorien tilsi at Locks And Stocks er en lukket klubb.

Det vil presiseres at dette er en presentasjons side og ikke noe annet.


Her er litt info fra GB for dem som vil invenstere penger hvor som helst!

Lovfestet Advarsel: Det er ulovelig for promotører eller deltakere i et salgssystem å overtale noen til å foreta innbetalinger ved å love fordeler ved å få andre til å slutte seg til et slikt system. Ikke la deg villede av påstander om høy og lettvint fortjeneste

dette gjelder ALLE former for penge systemer!


Har du lyst og starte en aksjeklubb les her på dinsides artikkel fra 1998

Hvordan starter og organiserer man en aksjeklubb?

Se andre aksjeklubber www.13opp.com - Aksjeklubben Ottar - Børsgruppen Aktie - Den Sydnorske Investorgruppen DSI - HA Invest - Lykkelig & Rik - Aksjelauget NHH - Bjørgvin Aktie & Æde Foræning - Foreningen Raka Fant - Opptur AS - TØH Invest - Aksjonærforeningen.


Locks And Stocks ble stiftet 14.12.1999

 

© Locks And Stocks - www.roer.org